Nieuwe functies ChauffeursApp

We hebben een documentenbibliotheek toegevoegd aan DireXtion Mobile (chauffeurs app) zodat chauffeurs op locatie direct over de juiste informatie kunnen beschikken.

Verder hebben we de zogenaamde TodoList-taak geïntroduceerd. De chauffeur krijgt een dynamische lijst gepresenteerd van detail-taken die hij dient uit te voeren. Dit kan een heel gerichte taak zijn die slechts hoeft te worden afgevinkt maar het kan ook bijvoorbeeld een vraag zijn of er emballage aanwezig is. Afhankelijk van het antwoord worden wel of niet vervolg vragen of taken gepresenteerd, kunnen aantallen worden ingevoerd, een foto worden gemaakt of een geheel nieuwe TodoList-taak worden gestart. Deze interactieve en dynamische manier van werken geeft oneindig veel mogelijkheden om de service aan de deur nog beter uit te voeren en/of te registreren en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.