Deze maand is het 15 jaar geleden dat VOICT BV is opgericht. Wat begonnen is als een éénmanszaak is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bedrijf rond de 23 personen die niet alleen het programma DireXtion maken, maar deze TMS-software ook op haar eigen servers host en als een SaaS aan haar klanten beschikbaar stelt. DireXtion, gespecialiseerd in last-mile-disitribution, wordt gebruikt door aansprekende bedrijven als Brocacef, Coolblue en PostNL. We bedanken al onze klanten en partners voor het gestelde vertrouwen en alle medewerkers voor hun inzet. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en gaan met onverminderd enthousiasme en…

Binnen DireXtion CT wordt voor de communicatie tussen systemen gebruik gemaakt van het Open Trip Model (OTM). Het OTM is een open standaard, ontwikkeld voor en door de sector, zonder commercieel belang. Het wordt ingezet voor de uitwisseling van status- en orderinformatie en het insturen van opdrachten met derde partijen. Daarnaast gebruiken we het OTM ook intern, als vertaalslag tussen onze eigen systemen en services. Het voordeel van een standaard Een standaard biedt vooral meerwaarde als veel verschillende en ook wisselende partijen met elkaar data willen delen. DireXtion CT is platform, waar meerdere klanten en meerdere vervoerders gebruik van kunnen…

Inmiddels is het een traditie geworden dat we present zijn op de jaarlijkse beurs ICT & Logistiek in de Jaarbeurs te Utrecht. Helaas is wegens COVID-19 besloten dat de beurs in 2020 een jaartje werd overgeslagen. We gaan er van uit dat we elkaar dit jaar op 10 en 11 november weer treffen op de beursvloer van de Jaarbeurs. Tot dan! ICT & Logistiek10 en 11 november 2021Jaarbeurs, Utrecht

Deze week hebben we, met positief resultaat, de jaarlijkse externe audit gehad met betrekking tot de ISO 27001 certificering op gebied van informatiebeveiliging. Klanten mogen verwachten dat we zorgvuldig omgaan met hun gegevens en dat deze gegevens beschermd zijn. Door gecertificeerd te zijn kunnen we ook aantonen dat we op een professionele wijze het Information Security Management hebben ingericht, bewaken en continue verbeteren. ISO/IEC 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging waarin wordt beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden om de beveiligingsmaatregelen te effectueren. De standaard specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren…

We zijn trots om te melden dat we sinds vandaag de operatie van Coolblue in Duitsland ondersteunen met DireXtion. Een mooie mijlpaal van Coolblue en een flinke opsteker voor ons. Zie onderstaande filmpje met Pieter Zwart in de hoofdrol welke voor zich spreekt. https://www.youtube.com/watch?v=0yZYb6K4EXA

Bij Brocacef ondersteunen we met DireXtion nu ook het Actieve Koel Netwerk. Alle overslagmomenten van de goederen en de temperatuur van dat moment wordt geregistreerd en gemonitord.

https://www.youtube.com/watch?v=9Id-c3OqEzY

Sinds 2 weken zijn we gestart met de implementatie van DireXtion voor de last-mile-distributie van verschillende samenwerkende apothekers in België. De corona-pandemie zorgt momenteel voor speciale maatregelen en vraagt verhoogde inspanningen van het apothekerskorps. Daarom is de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in samenwerking met het Brabants Apothekers Forum (BAF) versneld gestart met een thuisleveringsproject om medicatie bij de patiënten thuis te bezorgen. Dankzij een stevige onderlinge samenwerking kunnen apothekers thuislevering uitbouwen als een nieuwe dienst. De thuislevering wordt georganiseerd door groepjes huisapothekers uit eenzelfde regio, die eventueel om de beurt, de leveringen op zich nemen voor de ganse groep. Zo willen…

Vorige week maandag hebben we u geïnformeerd over welke maatregelen we hebben genomen met betrekking tot de Corona-crisis en welke consequenties die hebben. Hierin hebben we aangegeven dat onze prioriteit de komende periode de beschikbaarheid van DireXtion zou zijn en dat we tot nader order geen updates zouden uitvoeren op onze systemen, tenzij noodzakelijk voor een goede werking. Inmiddels zijn we ruim een week verder en zitten we met z’n allen in een nieuwe realiteit. Webcams zijn zover voorradig verdeeld en we beginnen te wennen aan een nieuwe methode van werken. We zijn van oordeel dat we er allen, zowel…

We hebben allemaal te maken met de effecten van de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd met betrekking tot het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus. In dit bericht informeren we u over de consequenties die dit heeft voor onze dienstverlening. Onze prioriteit voor de komende periode is de beschikbaarheid van DireXtion. Tot nader order zullen we geen updates op onze systemen uitvoeren, tenzij noodzakelijk voor een goede werking. Een aantal van onze klanten leveren diensten die door de overheid als cruciaal zijn aangemerkt. Mochten we prioriteiten moeten stellen, dan zullen deze klanten voorrang krijgen teneinde hun dienstverlening…