VOICT heeft de berekening van de prognose van aankomst (ETA) in de module Ritmonitor van DireXtion voorzien van de actuele verkeersinformatie van TomTom! Ontvangers worden zo nog beter geïnformeerd over de aankomsttijd van de zending waardoor de klanttevredenheid verder zal toenemen en er een grotere kans is dat goederen bij eerste aanbod kunnen worden afgeleverd. In de module Ritmonitor van DireXtion wordt inzicht gegeven in de voortgang van de ritten en wordt de prognose van de aankomst voor de volgende stop berekend. Deze informatie wordt gedeeld met alle belanghebbenden. De prognose berekening is sinds kort verbeterd en uitgebreid. Zowel de methode als…

Sinds begin 2017 is VOICT gecertificeerd voor informatiebeveiliging (ISO 27001)! Klanten mogen verwachten dat we zorgvuldig omgaan met hun gegevens en dat deze gegevens beschermd zijn. Door gecertificeerd te zijn kunnen we nu ook aantonen dat we op een professionele wijze het Information Security Management hebben ingericht, bewaken en continue verbeteren. Onze ISMS doelstellingen zijn: Voldoen aan geldende wet- en regelgeving op gebied van informatiebeveiliging;Voldoen aan continuïteits- en beveiligingsafspraken met klanten;Door controle op het ISMS en de beveiligingsmaatregelen de informatiebeveiliging aantoonbaar continue verbeteren;Bewust maken en houden van medewerkers in het kader van verantwoorde en veilige omgang met vertrouwelijke informatie. ISO/IEC 27001 is een…