VOICT ISO27001 gecertificeerd

Sinds begin 2017 is VOICT gecertificeerd voor informatiebeveiliging (ISO 27001)!

Klanten mogen verwachten dat we zorgvuldig omgaan met hun gegevens en dat deze gegevens beschermd zijn. Door gecertificeerd te zijn kunnen we nu ook aantonen dat we op een professionele wijze het Information Security Management hebben ingericht, bewaken en continue verbeteren.

Onze ISMS doelstellingen zijn:

  • Voldoen aan geldende wet- en regelgeving op gebied van informatiebeveiliging;
  • Voldoen aan continuïteits- en beveiligingsafspraken met klanten;
  • Door controle op het ISMS en de beveiligingsmaatregelen de informatiebeveiliging aantoonbaar continue verbeteren;
  • Bewust maken en houden van medewerkers in het kader van verantwoorde en veilige omgang met vertrouwelijke informatie.

ISO/IEC 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging waarin wordt beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden om de beveiligingsmaatregelen te effectueren. De standaard specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.