Volledige regie

Over al uw zendingen en ritten

Het programma DireXtion biedt ondersteuning in het voeren van de regie over ritten waarbij de zending centraal staat. Met DireXtion houdt u de volledige controle tijdens de uitvoering van een rit.

DireXtion verzorgt als Distributie Management Systeem het managen, plannen en monitoren van transportritten en zendingen met focus op maximale effectiviteit en efficiëntie. De software is geschikt voor verschillende gebruikers, kan eenvoudig gepositioneerd worden naast bestaande (ERP-)systemen en biedt een interface waar transportopdrachten naar toegezonden kunnen worden. DireXtion verwerkt deze opdrachten, verdeelt ze -op basis van postcode, business-rules en verschillende distributielagen- over ritten en berekent de meest optimale volgorde waarin de rit moet worden uitgevoerd. DireXtion biedt u bovendien volledig inzicht in (de voortgang van) uw proces en bewaakt de compleetheid en tijdigheid van uw zendingen en beschikt over uitgebreide communicatiemogelijkheden naar opdrachtgevers en ontvangers.

Met DireXtion bent u in staat de last-mile distributie optimaal te ondersteunen. Verschillende aflever scenario's worden ondersteund en zijn volledig
Met DireXtion bent u in staat complexe distributieprocessen te ondersteunen. Verschillende distributiescenario's worden naast elkaar of geïntegreerd ondersteund. Zowel 1-mans 
Track & Trace van goederen, zendingen en ritten. Met de Controltower functionaliteit van DireXtion heeft u inzicht in alle goederenbeweging
Met de module Temperatuur van DireXtion krijgt u inzicht in de vervoerscondities van uw zendingen. Met één muisklik kan de

Continu up-to-date

DireXtion geeft u en de afdelingen OrderEntry of CustomerService van uw opdrachtgevers constant informatie over relevante gegevens in het transportproces. Hierdoor kan bij elk klantcontact direct de status van de zendingen besproken worden. Spoed- of retourzending kunnen direct bij klantcontact door de genoemde afdelingen in het systeem worden ingevoerd. Dit scheelt enorm veel ‘ruis’ op de communicatielijnen. Indien met meerdere depots wordt gewerkt kunnen dispatchers op die depots toegang krijgen tot het systeem. Zij hebben daarmee direct inzicht in geplande ritten en kunnen ter plaatse controleren en waar nodig bijsturen of acties ondernemen. Ook kunnen zij direct verzendlabels uitprinten, eenvoudig de status van pakketten aangeven en andere relevante informatie toevoegen.

Uitgebreide probleemregistratie

DireXtion beschikt over een uitgebreide probleemregistratie waarbij u op verschillende niveaus (pakket, zending, rit) de problemen in de uitvoering kunt registreren. Aan vooraf gedefinieerde probleemcodes kunnen vervolgens Actions met business-rules worden gekoppeld. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om zendingen waarbij de geadresseerde niet thuis is gelijk de volgende dag weer mee te plannen in de rit of om deze automatisch over te zetten naar een retourzending terug naar de opdrachtgever.

Iedereen dezelfde informatie

Met DireXtion heeft u een compleet pakket waarin iedereen die te maken heeft met het transportproces in dezelfde applicatie, maar met verschillende rechten, over dezelfde informatie beschikt. CustomerService bij de opdrachtgevers/verladers beschikt over dezelfde informatie als de medewerker op een distributiedepot. Dit biedt enorme voordelen en minimaliseert de rapportage over en weer en daardoor neemt de kans op fouten en miscommunicatie af.