Controltower

Track & Trace van goederen, zendingen en ritten.

Met de Controltower functionaliteit van DireXtion heeft u inzicht in alle goederenbeweging of het nu gaat om vervoer dat u zelf uitvoert of vervoer dat is uitbesteed. De DireXtion Controltower biedt niet alleen inzicht maar ook de mogelijkheden om te alarmeren en geautomatiseerd bij te sturen.

Informatie over ritten en statussen van goederen worden aangeleverd door de mobiele applicaties DireXtion Mobile (voor de chauffeur) of DireXtion Dispatch voor loodsmedewerkers. Ook kan data worden ontsloten van 3rd party systemen van overige vervoerders.

Track & Trace

DireXtion levert een totaal T&T overzicht voor alle stake-holders, ongeacht of het opdrachtgevers zijn, uitvoerders of ontvangers, van de status van de goederen of de zending en de condities van de zending ongeacht wie belast is met de uitvoering.
Voertuigen zijn zichtbaar op de kaart, ETA worden doorlopen berekend en getoond en zichtbaar is of de uitvoering volgens plan verloopt. Inclusief de temperatuurcondities waar de zending aan moet voldoen.

Uitzonderingen in het proces kunnen worden geregistreerd en direct worden gedeeld met alle belanghebbenden. Op basis van gebeurtenissen kunnen geautomatiseerde acties worden geconfigureerd.