Coronavirus

We hebben allemaal te maken met de effecten van de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd met betrekking tot het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus.

In dit bericht informeren we u over de consequenties die dit heeft voor onze dienstverlening.

Onze prioriteit voor de komende periode is de beschikbaarheid van DireXtion. Tot nader order zullen we geen updates op onze systemen uitvoeren, tenzij noodzakelijk voor een goede werking.

Een aantal van onze klanten leveren diensten die door de overheid als cruciaal zijn aangemerkt. Mochten we prioriteiten moeten stellen, dan zullen deze klanten voorrang krijgen teneinde hun dienstverlening aan de maatschappij zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Voor de lopende projecten zullen ook geen updates worden uitgevoerd op de Productie-omgeving. Met de betrokken projectleiders zal contact worden opgenomen om de risico’s te inventariseren en verdere afspraken te maken. Opleverdata zullen gaan verschuiven.

Een aantal medewerkers van VOICT werken vanuit huis. Onze bereikbaarheid per telefoon is ongewijzigd. Het kan zijn dat telefoons zijn/worden doorgeschakeld en dat de communicatie iets stroever verloopt dan gebruikelijk. We vragen uw begrip daarvoor.

In ieder geval tot en met 6 april zullen we geen klanten op onze locatie ontvangen en/of klantbezoek uitvoeren. We zullen terugvallen op communicatie op afstand via telefoon, mail en/of (video)chat.

We gaan er vanuit dat u begrip heeft voor deze maatregelen en wensen u veel succes in het leveren van uw (cruciale) dienstverlening. Mochten we iets voor u kunnen betekenen dan horen we het graag.

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met onze servicemanager Paul Swart (06 22414913 of pswart@voict.nl)