Fietsenwinkel.nl

Fietsenwinkel.nl, een van Nederlands grootste online aanbieder van fietsen, maakte tot voor kort voor de thuisbezorging en levering aan haar ruim 150 servicepunten gebruik van DireXtion. Het volledige proces vanaf de expeditie tot aan de deur van de consument wordt ondersteund.

Distributieritten worden gepland, fietsen worden bij de expeditie al gescand zodat voertuigen correct en compleet beladen de weg op kunnen. Consumenten worden geïnformeerd over de te verwachte levertijden via sms of email en kunnen de voortgang live volgen in de consumentenpagina.

Sinds medio 2020 heeft Fietsenwinkel besloten het vervoer van fietsen niet meer onder eigen regie uit te voeren, maar uit te besteden aan een externe vervoerder, en maakt daarom geen actief gebruik meer van DireXtion.