Fietsenwinkel.nl

Fietsenwinkel.nl, een van Nederlands grootste online aanbieder van fietsen, maakte tot 1 juni 2020 voor de thuisbezorging en levering aan haar ruim 150 servicepunten gebruik van DireXtion. Het volledige proces vanaf de expeditie tot aan de deur van de consument wordt ondersteund.

Distributieritten worden gepland, fietsen worden bij de expeditie al gescand zodat voertuigen correct en compleet beladen de weg op kunnen. Consumenten worden geïnformeerd over de te verwachte levertijden via sms of email en kunnen de voortgang live volgen in de consumentenpagina.