Nieuwe chauffeurs app

VOICT introduceert een vernieuwde versie van DireXtion Mobile, de chauffeurs applicatie die gebruikt kan worden in combinatie met DireXtion (TMS). De app is gratis te downloaden uit de Android Playstore.

DireXtion Mobile biedt chauffeurs een digitale rittenlijst en ondersteuning bij het correct beladen van een rit, heeft een interactie met Google Maps voor de navigatie en registreert een bewijs van aflevering door het plaatsen van een handtekening of het registreren van een barcodescan. Ook het invoeren van uitzonderingen in het proces en het nemen van foto’s wordt ondersteund. De app kan gebruikt worden voor zowel linehaul- als voor last-mile-ritten. De uitvoering van de rit kan real-time gevolgd worden in de Ritmonitor van DireXtion.

Interactie met temperatuursensoren

DireXtion Mobile is geoptimaliseerd voor interactie met temperatuursystemen. Voorafgaande aan de rit controleert het de conditie van het voertuig en geeft een melding of aan de vereisten wordt voldaan. Ook geeft het de chauffeur inzicht in de actuele temperatuur en geeft een waarschuwing als tijdens de rit de temperatuur buiten de toegestane grenzen komt. Chauffeur, QA en back-office beschikken zo allen over dezelfde actuele informatie en kunnen daar naar handelen.

Beheer

De beheerlast van mobiele apparaten is met DireXtion Mobile tot een minimum beperkt. In tegenstelling tot veel andere oplossingen hoeft het apparaat niet geregistreerd te worden in een beheer tool. De gebruiker download de app uit de Playstore waarna het zichzelf installeert. De gebruiker hoeft daarna nog slechts in te loggen met het e-mailadres en wachtwoord dat hij heeft ontvangen van de beheerder van DireXtion. Daarna kunnen ritten aan de gebruiker worden toegewezen.

Cross-platform

DireXtion Mobile is cross-platform ontwikkeld en binnenkort ook beschikbaar als app voor iOS zodat ook gebruikers van iPhones gebruik kunnen maken van deze app.