Actieve Koeling

Bij Brocacef ondersteunen we met DireXtion nu ook het Actieve Koel Netwerk.

Alle overslagmomenten van de goederen en de temperatuur van dat moment wordt geregistreerd en gemonitord.