Op tijd

Continuë doorrekening van verwachte aankomsttijd (ETA) en controle of afgesproken tijdvensters worden gerealiseerd.