OTM in gebruik genomen

Binnen DireXtion CT wordt voor de communicatie tussen systemen gebruik gemaakt van het Open Trip Model (OTM). Het OTM is een open standaard, ontwikkeld voor en door de sector, zonder commercieel belang. Het wordt ingezet voor de uitwisseling van status- en orderinformatie en het insturen van opdrachten met derde partijen. Daarnaast gebruiken we het OTM ook intern, als vertaalslag tussen onze eigen systemen en services.

Het voordeel van een standaard

Een standaard biedt vooral meerwaarde als veel verschillende en ook wisselende partijen met elkaar data willen delen. DireXtion CT is platform, waar meerdere klanten en meerdere vervoerders gebruik van kunnen maken. Wij zijn er dus bij gebaat dat het voor veel verschillende partijen eenvoudig is om aan te sluiten en dat bereik je met een goede standaard.

Transparantie

Realtime inzicht in de uitvoering van transporten wordt steeds belangrijker voor logistiek dienstverleners en hun klanten. Wat is de status van mijn order, waar bevindt mijn lading zich, wanneer kan mijn klant zijn order verwachten? DireXtion CT voorziet in die behoefte en het Open Trip Model helpt om meer transparantie te realiseren.

OpenTripModel is a simple, free, lightweight and easy-to-use data model, used to exchange real-time logistic trip data on the web. (https://www.opentripmodel.org/)