Scanning

Volledige controle over alle goederenbeweging in en tussen hubs. In- en outboundscans en registratie van opslag.

DireXtion biedt de mogelijkheid om alle overslagmomenten van de goederen te registreren en eventueel te valideren.
In- en outboundscans, linehaulscans beladen en ontladen, goederen (tijdelijk) opslaan in secties of geconditioneerde ruimtes, beladen van voertuigen voor de last-mile en registreren van de goederen bij aflevering. Op al die momenten kan een scan van de barcode worden vastgelegd en gesignaleerd worden of de juiste goederen worden geprocessed.

Beladingsfouten behoren tot het verleden!

Scans kunnen worden geregistreerd door de app voor de loodsmedewerker of de app van de chauffeur. Maar ook een registratie van een scan door een extern systeem via onze public api behoort tot de mogelijkheden.