Thuislevering apotheken BE

Sinds 2 weken zijn we gestart met de implementatie van DireXtion voor de last-mile-distributie van verschillende samenwerkende apothekers in België.

De corona-pandemie zorgt momenteel voor speciale maatregelen en vraagt verhoogde inspanningen van het apothekerskorps. Daarom is de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in samenwerking met het Brabants Apothekers Forum (BAF) versneld gestart met een thuisleveringsproject om medicatie bij de patiënten thuis te bezorgen.

Dankzij een stevige onderlinge samenwerking kunnen apothekers thuislevering uitbouwen als een nieuwe dienst. De thuislevering wordt georganiseerd door groepjes huisapothekers uit eenzelfde regio, die eventueel om de beurt, de leveringen op zich nemen voor de ganse groep. Zo willen ze zo veel mogelijk patiënten helpen met een minimale inspanning. De thuislevering gebeurt dus door wetenschappelijk geschoolde zorgverleners, niet door een koerierdienst. Zo blijven kwaliteit en farmaceutische zorg onverminderd gewaarborgd. De optimale route voor de belevering zal berekend worden door het professioneel platform dat reeds jaren in gebruik is bij onze buren in de Nederlandse apotheken, waar thuislevering een standaard dienstverlening is. Het project wordt na de coronacrisis zonder twijfel op nationaal niveau verdergezet. Daarom zal BAF apothekers die in een lokale groep willen starten blijvend ondersteunen

Bron: Website BAF

Het professionele platform dat hierboven genoemd wordt betreft onze SaaS-dienstverlening DireXtion. Met DireXtion leveren we al jaren ondersteuning aan de medicijnendistributie in Nederland voor zowel de B2B als de B2C markt.