TomTom Traffic informatie

VOICT heeft de berekening van de prognose van aankomst (ETA) in de module Ritmonitor van DireXtion voorzien van de actuele verkeersinformatie van TomTom! Ontvangers worden zo nog beter geïnformeerd over de aankomsttijd van de zending waardoor de klanttevredenheid verder zal toenemen en er een grotere kans is dat goederen bij eerste aanbod kunnen worden afgeleverd.

In de module Ritmonitor van DireXtion wordt inzicht gegeven in de voortgang van de ritten en wordt de prognose van de aankomst voor de volgende stop berekend. Deze informatie wordt gedeeld met alle belanghebbenden. De prognose berekening is sinds kort verbeterd en uitgebreid. Zowel de methode als de techniek zijn aangepast om grote hoeveelheden data en berekeningen te kunnen verwerken. Daarnaast wordt in de berekening de actuele verkeersinformatie, zoals files en wegwerkzaamheden, meegenomen. 

Minimaal iedere minuut ontvangen we van alle voertuigen die op de weg zitten een statusupdate van de GPS-positie. Op basis van een algoritme wordt bepaald waar het voertuig zich bevindt, welke stop wordt afgehandeld of naar welke stop de chauffeur onderweg is. Vervolgens wordt de prognose (of Estimated Time of Arrival (ETA)) berekend. In deze berekening worden extra business rules en de actuele verkeersinformatie meegewogen. Hierdoor kunnen ontvangers van de goederen accuraat geïnformeerd worden met als doel dat het percentage van First Time Right zal oplopen. Hoe hoger het percentage FTR hoe lager de kosten van herstel en hoe tevredener de ontvanger en de opdrachtgever. Een win-win-situatie voor zowel ontvangers, vervoerders als verladers.

De actuele verkeersinformatie bestaat uit de TomTom traffic information die is geïntegreerd in de xServer componenten van onze partner PTV. De xServer componenten maken een integraal onderdeel uit van DireXtion en worden gehost op de servers van VOICT.