Verbeterde temperatuur controle

De nieuwe temperatuurmodule van DireXtion biedt nu ook de mogelijkheid om, onafhankelijk van andere systemen, alarmprofielen in te stellen en alarmen te detecteren en af te handelen. Met deze nieuwe functie sluiten we aan bij de wens van onze klanten tot meer controle over de temperatuurbewaking binnen het geconditioneerde vervoer zodat zij naast volledigheid en tijdigheid ook op het gebied van de vervoerscondities ‘in control’ kunnen zijn.

DireXtion heeft al langer de mogelijkheid om temperatuurgegevens van sensoren aan ritten en goederen te koppelen. Vanaf nu zullen alarmen door DireXtion zelf gedetecteerd worden en hierop kunnen acties worden ingesteld. Het voordeel is dat bij gebruik van meerdere temperatuurproviders nog slechts in één systeem de alarmdefinities hoeven te worden geconfigureerd wat het beheer aanmerkelijk vereenvoudigd en het risico op onjuiste alarminstellingen reduceert. Daarnaast biedt DireXtion meer mogelijkheden dan gebruikelijk om vervolgacties te definiëren op een alarm . 

Indien een alarm wordt gedetecteerd kunnen belanghebbenden worden geïnformeerd via SMS, e-mail of pop-up berichten binnen DireXtion. Ook is het mogelijk om een notificatie te sturen naar de chauffeur. DireXtion gaat echter verder dan informeren alleen. Alle goederen en ritten die betrokken zijn geweest bij een alarm krijgen een kenmerk zodat er een sluitende registratie is tot op pakket-niveau. Aan deze kenmerken kunnen vervolgens weer business-rules worden gekoppeld bijvoorbeeld of goederen wel of niet afgeleverd mogen worden.

Een andere noviteit is dat DireXtion voorafgaande aan de rit kan bewaken of aan de juiste startcondities wordt voldaan. Indien dit niet het geval is krijgt de chauffeur (en/of anderen) daarover een notificatie.

De voordelen:

  • Verhoogde kwaliteit;
  • Lagere beheerlast;
  • Relatie tussen condities en goederen;
  • Direct inzicht voor alle belanghebbenden;
  • Registratie en traceerbaarheid.