Distributiemanagement

Invoeren en beheren van orders. Verdelen van orders over depots en/of postcodes. Plannen van ritten.

Met DireXtion bent u in staat complexe distributieprocessen te ondersteunen. Verschillende distributiescenario’s worden naast elkaar of geïntegreerd ondersteund. Zowel 1-mans  als 2-mans uitvoering, B2B of B2C, al dan niet verdeeld over meerdere typen netwerken kunnen binnen het systeem geconfigureerd worden. Daarbij kan de keuze gemaakt worden of de last-mile uitgevoerd wordt vanuit één enkele hub of vanuit regionale hubs. In het laatste geval wordt ook de line-hauls tussen de verschillende hubs ondersteund. 

DireXtion ondersteund alle fase van de Plan-Do-Check-Act-circle.

Ordermanagement

Verzamelen, invoeren en beheren van orders. Verdelen van orders over depots, vaste ritten en/of postcodegebieden.

Planning

Ritvolgorde optimalisatie binnen een rit of volledige tourplanning op basis van capaciteit. Ondersteund met kaartmateriaal.

DireXtion ondersteund verschillende planscenario’s. Er kan gepland worden op basis van vaste ritten en/of postcodegebieden (of combinaties van daarvan). Ook kan er gepland worden op basis van gewicht en volume van de zending waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare hoeveelheid voertuigen. In alle scenario’s wordt altijd rekening gehouden met de eventuele tijdsafspraken die er gelden voor de orders.

Het planalgoritme en het kaartmateriaal worden geleverd door de xServer componenten van PTV en zijn volledig in DireXtion geïntegreerd en worden gehost binnen onze eigen private-cloud.

Track & Trace

De uitvoering van ritten is zichtbaar op de kaart.
Uitzonderingen in het transportproces worden inzichtelijk gemaakt.

DireXtion biedt verschillende de mogelijkheden om goederen, zendingen en/of ritten te monitoren. Tijdens de uitvoering wordt de status bijgehouden en bij elke statuswijziging kunnen belanghebbenden worden geïnformeerd via sms of email, of bepaalde acties worden automatisch door het systeem uitgevoerd.

Zo heeft u altijd track op alle gebeurtenissen, krijgt u inzicht in de uitvoering en kunt u de voortgang van de uitvoering delen met bijvoorbeeld opdrachtgevers en/of ontvangers van de goederen.

Scanning

Volledige controle over alle goederenbeweging in en tussen hubs. In- en outboundscans en registratie van opslag.

DireXtion biedt de mogelijkheid om alle overslagmomenten van de goederen te registreren en eventueel te valideren.
In- en outboundscans, linehaulscans beladen en ontladen, goederen (tijdelijk) opslaan in secties of geconditioneerde ruimtes, beladen van voertuigen voor de last-mile en registreren van de goederen bij aflevering. Op al die momenten kan een scan van de barcode worden vastgelegd en gesignaleerd worden of de juiste goederen worden geprocessed.

Beladingsfouten behoren tot het verleden!

Scans kunnen worden geregistreerd door de app voor de loodsmedewerker of de app van de chauffeur. Maar ook een registratie van een scan door een extern systeem via onze public api behoort tot de mogelijkheden.

Ordermanagement

Verzamelen, invoeren en beheren van orders. Verdelen van orders over depots, vaste ritten en/of postcodegebieden.

Planning

Ritvolgorde optimalisatie binnen een rit of volledige tourplanning op basis van capaciteit. Ondersteund met kaartmateriaal.

DireXtion ondersteund verschillende planscenario’s. Er kan gepland worden op basis van vaste ritten en/of postcodegebieden (of combinaties van daarvan). Ook kan er gepland worden op basis van gewicht en volume van de zending waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare hoeveelheid voertuigen. In alle scenario’s wordt altijd rekening gehouden met de eventuele tijdsafspraken die er gelden voor de orders.

Het planalgoritme en het kaartmateriaal worden geleverd door de xServer componenten van PTV en zijn volledig in DireXtion geïntegreerd en worden gehost binnen onze eigen private-cloud.

Track & Trace

De uitvoering van ritten is zichtbaar op de kaart.
Uitzonderingen in het transportproces worden inzichtelijk gemaakt.

DireXtion biedt verschillende de mogelijkheden om goederen, zendingen en/of ritten te monitoren. Tijdens de uitvoering wordt de status bijgehouden en bij elke statuswijziging kunnen belanghebbenden worden geïnformeerd via sms of email, of bepaalde acties worden automatisch door het systeem uitgevoerd.

Zo heeft u altijd track op alle gebeurtenissen, krijgt u inzicht in de uitvoering en kunt u de voortgang van de uitvoering delen met bijvoorbeeld opdrachtgevers en/of ontvangers van de goederen.

Scanning

Volledige controle over alle goederenbeweging in en tussen hubs. In- en outboundscans en registratie van opslag.

DireXtion biedt de mogelijkheid om alle overslagmomenten van de goederen te registreren en eventueel te valideren.
In- en outboundscans, linehaulscans beladen en ontladen, goederen (tijdelijk) opslaan in secties of geconditioneerde ruimtes, beladen van voertuigen voor de last-mile en registreren van de goederen bij aflevering. Op al die momenten kan een scan van de barcode worden vastgelegd en gesignaleerd worden of de juiste goederen worden geprocessed.

Beladingsfouten behoren tot het verleden!

Scans kunnen worden geregistreerd door de app voor de loodsmedewerker of de app van de chauffeur. Maar ook een registratie van een scan door een extern systeem via onze public api behoort tot de mogelijkheden.