Temperatuur monitoring

Voldoen aan GDP-eisen. Volledige integratie met temperatuursystemen. Monitoring en alarmering.

Met de module Temperatuur van DireXtion krijgt u inzicht in de vervoerscondities van uw zendingen. Met één muisklik kan de volledige temperatuurhistorie van een rit, zending, pallet of pakket worden opgeroepen dankzij een volledige integratie in DireXtion.

DireXtion kan met meerdere temperatuursystemen worden gekoppeld. Hierdoor hoeft u geen verschillende systemen meer te raadplegen om te controleren of uw zendingen onder de juiste condities zijn vervoerd. U kunt snel en adequaat reageren op alarmeringen zodat de kwaliteit van de vervoerde producten gewaarborgd is.

Met DireXtion bent u ook voor temperatuurbewaking volledig in control!

Realtime inzicht in temperatuurverloop

DireXtion biedt realtime inzicht in het temperatuurverloop van al uw geconditioneerde zendingen. Het registreert de temperatuur van al uw voertuigen of depots en slaat alarm zodra de door u ingestelde grenswaarden worden overschreden, ongeacht welk systeem is gekoppeld. Dit levert u en uw klanten het waterdichte bewijs dat elke zending onder de juiste condities is vervoerd.

Voor de complete logistieke keten

Strengere regelgeving over temperatuurregistratie, klanten die garanties willen over de transportcondities en discussies in de keten over aansprakelijkheid. De druk op verladers en vervoerders om de temperatuur in de hele logistieke keten te meten neemt toe. DireXtion biedt u die mogelijkheid waarmee u volledig voldoet aan de GDP-regelgeving.

Koppeling met ritten en zendingen

Wat de temperatuur module uniek maakt, is de koppeling van data uit een of meerdere gevalideerd temperatuur registratie systeem aan de informatie uit het transport management systeem. Het resultaat is dat u per rit, zending, pallet of pakket realtime inzicht krijgt in het temperatuurverloop. Als u het temperatuur registratie systeem uitbreidt tot alle op- en overslagcentra, ontstaat een ongestoorde temperatuurregistratie door de hele keten.

Volledige verantwoording

Temperatuurregistratie alleen is uiteraard niet voldoende. Als de temperatuur een door u ingestelde boven- of ondergrens overschrijdt, wilt u direct actie kunnen ondernemen om erger onheil te voorkomen. DireXtion slaat in die gevallen alarm en toont uw medewerkers de procedure die ze moeten uitvoeren. Elk alarm en de opvolging daarvan wordt nauwgezet geregistreerd, zodat die bij een audit volledig kan worden gereproduceerd. Omdat het systeem ook de kalibratierapporten van elke sensor opslaat en het verstrijken van de kalibratieperiodes bewaakt, kunt u dankzij DireXtion op elk moment volledige verantwoording afleggen.

Proof of delivery

Niet alleen u kunt profiteren van het inzicht in de temperatuurverloop, maar ook de ontvanger en de opdrachtgever. Met DireXtion kunt direct na aflevering een digitaal bewijs inclusief een grafiek met de temperatuurhistorie sturen naar alle belanghebbenden.

Voordelen

• Geen dataloggers handmatig uitlezen
• Meerdere systemen zijn te koppelen
• Alarmen gelden voor alle gekoppelde systemen
• Geen fouten bij handmatige registratie
• Niet meer zoeken welke rit of zending door welk voertuig is gereden
• Geen bonnetjes met temperatuur meer bij aflevering
• Geen alarm als het voertuig niet wordt gebruikt
• Minder arbeidsintensief en dus kostenbesparend
• Hogere kwaliteit en betrouwbaarheid